• Frisklivssentralen i Modums ordning Aktiv UNG 

      Auglend, Linda Jonassen (Master thesis, 2016-11-04)
      Målet med denne mastergradsavhandlingen har vært å beskrive og evaluere frisklivssentralen i Modum kommunes helseforebyggende ordning, Aktiv UNG. Aktiv UNG er en ordning som samarbeider med skolehelsetjenesten i Modums to ...