Show simple item record

dc.contributor.authorSvalestuen, Heidi
dc.date.accessioned2016-12-28T08:46:29Z
dc.date.available2016-12-28T08:46:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2425855
dc.description.abstractRegnskapskvalitet og revisjonskvalitet er to fagfelt det er forsket betydelig på. Disse studiene tar ofte utgangspunkt i børsnoterte foretak, mens færre studier ser på unoterte foretak. På bakgrunn av dette har jeg valgt å ta utgangspunkt i følgende problemstilling: «I hvilken grad vil kjennetegn ved revisor (revisjonskvalitet) påvirke kvaliteten på regnskapsinformasjonen?» På bakgrunn litteraturgjennomgangen identifiserer jeg flere kjennetegn ved revisor som kan tenkes å påvirke regnskapskvaliteten. Lengden på revisors engasjement til klienten kan påvirke uavhengigheten fordi det oppstår en relasjon som kan styrkes over tid. Revisjonshonorarets størrelse er også knyttet til uavhengigheten ved at det oppstår en økonomisk relasjon. Dette kan føre til at revisor kvier seg for konfrontasjon, fordi man er redd for å miste kundeforholdet. Ikke-revisjonsrelaterte tjenester (NAS) er foreslått å ha en innvirkning, både positiv og negativ, på revisjonskvaliteten. Dette er honorar som ikke er direkte knyttet til revisjonen, men tjenester som revisor tilbyr klienten. Antall år revisor har hatt godkjenning kan muligens påvirke revisjonskvaliteten. Man tenker seg en stigende kurve de tidlige årene, mens det kan komme en nedgang når man nærmer seg pensjonsalder. For å måle regnskapskvalitet bruker jeg to modeller som måler periodiseringskvalitet. En modell for totale periodiseringer (Dechow, Sloan, & Sweeney, 1995) og en for kortsiktige periodiseringer (Dechow & Dichev, 2002). Jeg finner ingen tydelige indikasjoner på om kjennetegn ved revisor påvirker kvaliteten på regnskapsinformasjonen. Resultatene fra studien viser støtte for at det er en sammenheng mellom ikke-revisjonsrelaterte tjenester og regnskapskvalitet. Jeg finner også indikasjoner på sammenheng mellom regnskapskvalitet og revisjonshonorarets størrelse. Unormalt høye revisjonshonorar kan ha en negativ effekt på regnskapskvaliteten. Resultatene tyder også på at det kan være en sammenheng mellom antall år revisor har hatt godkjenning og regnskapskvaliteten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstudiebedøknb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectregnskapskvalitetnb_NO
dc.subjectrevisjonskvalitetnb_NO
dc.titleRevisjonskvalitet og regnskapskvalitetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record