Show simple item record

dc.contributor.authorWick, Linda Thorud
dc.date.accessioned2016-09-13T09:08:40Z
dc.date.available2016-09-13T09:08:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406564
dc.description.abstractMajoriteten av empiriske studier har vist at engasjement i sosiale medier fører til engasjement offline. Denne avhandlingen ønsker å skape større forståelse for denne sammenhengen, da det er behov for å undersøke hvordan engasjement i sosiale medier fører til engasjement offline (Gil De Zúñiga, Jung, & Valenzuela, 2012; Warren, Sulaiman, & Jaafar, 2014b). I tillegg tar avhandlingen sikte på å skape en større forståelse for begrepet engasjement, gjennom tydelig konseptualisering og presisering. Hensikten med studien er å avdekke empiriske sammenhenger mellom variabler, således anvendes et deskriptivt forskningsdesign. Studien er kvantitativ og utført som en tverrsnittstudie. elvadministrert elektronisk spørreskjema ble benyttet som datainnsamlingsmetode. 217 svar ble samlet inn ved hjelp av et bekvemmelighetsutvalg på den sosiale nettverkssiden Facebook. Resultatene fra studien viser at engasjement på i sosiale medier fører til økt grad av engasjement offline, og det forekommer mediering via tro på endring, politisk interesse, tillit, mobilisering og oppmerksomhet/kjennskap. Engasjement offline består av 3 dimensjoner; individuelt engasjement (diskutere med andre, støtte aksjon, boikotte produkt), kontaktengasjement (skrive under på opprop, skrive innlegg, sende klage, kontakte politiker) og kollektivt engasjement (delta i politisk møte, delta i demonstrasjon, jobbe for politisk parti, medlem i gruppe som forsøker å påvirke, samarbeidet for å løse samfunnsproblem, delta i offentlig diskusjon). Det er imidlertid ikke funnet en mediatoreffekt knyttet til alle typer offline engasjement. Tro på endring øker sannsynligheten for at engasjement online fører til individuelt- og kontaktengasjement offline, samtidig viser ikke studien en signifikant medierende effekt for kollektivt engasjement offline. Videre viser politisk interesse en signifikant medierende effekt for alle former offline engasjement. Tillit øker sannsynligheten for at engasjement online vil føre til individuelt engasjement offline, men viser ikke samme forsterkende effekt for kontakt- og kollektivt engasjement offline. Derimot er mobilisering og oppmerksomhet/kjennskap mediatorer som har signifikant positivt effekt på forholdet mellom online engasjement og samtlige former offline engasjement.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstudiemarkedsføringnb_NO
dc.subjectsosiale mediernb_NO
dc.subjectengasjementnb_NO
dc.titleSivilt engasjement i en digital tidsalder : Forholdet mellom engasjement i sosiale medier og engasjement offline, direkte effekter og mediatoreffekternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber127nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record