Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFossaas, Anna Merethe
dc.contributor.authorSimonsen, Terje
dc.date.accessioned2016-07-01T13:56:04Z
dc.date.available2016-07-01T13:56:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395316
dc.description.abstractDet norske samfunnet står overfor flere store utfordringer. En av disse er økt befolkningsvekst og økt levealder, som blant annet setter press på helsevesenet. I stortingsmeldinger og andre utredninger anbefales det at helsevesenet må innovere og jobbe smartere for å klare å ta hånd om de utfordringene som kommer. Digitalisert kommunikasjon mellom pasienter og helsevesen er spådd som en av løsningene på helsevesenets utfordringer. Vi har i denne masteroppgaven brukt metodikken fra Lean StartUp som verktøy for å løse utfordringen vi fikk ta del i på Sykehuset i Vestfold. Pasienter med kroniske sykdommer legger allerede i dag beslag på store ressurser, og disse utgiftene vil øke betraktelig hvis ikke sykdommene reguleres og følges opp. Vi har i denne oppgaven vært med på starten av en digital oppfølging som kan bidra til å holde utgiftene til kronisk syke nede. Ved å bruke Lean StartUp og dens metodikk har vi funnet fram til en kommunikasjonsform mellom pasienter med diabetes type 1 og oppfølgingsteamet på Sykehuset i Vestfold. I vårt eksperiment har fem av åtte pasienter forbedret sin helse ved å motta SMS til sine mobiltelefoner fra diabetesteamet. Eksperimentet varte i åtte uker og ble gjennomført til tross for strenge krav til personvern og lave budsjetter. Lean StartUp er ikke en vitenskapelig teori, så vi har også studert andre entreprenørskapsteorier for å se om hvor Lean StartUp kan ha hentet sine perspektiver fra. Vi har i tillegg studert hva som skal til for å skape innovasjon og entreprenørskap i offentligvirksomhet. Det er gjort mye forskning på feltet innen digital kommunikasjon og diabetesoppfølging internasjonalt, men vi har ikke kommet over noen eksempler på at slik digital kommunikasjon faktisk er implementert, testet ut og tatt i bruk. Slik sett har vårt prosjekt bidratt til noe nytt. Diabetessykdommen har to faser. En startfase, der læring og informasjon står i fokus. Denne fasen varer i circa to år. I fase to står selvregulering, relasjon og motivasjon i fokus. Denne fasen varer livet ut. Vi har utarbeidet en motivasjons- og relasjonsløsning slik som diabetesteamet på Sykehuset i Vestfold ønsket seg. Kort oppsummert: Denne masteroppgaven inneholder en teoridel, metodedel og en praktiskdel. I den teoretiske delen beskrives Lean StartUp, entreprenørskapsteorier og teori om innovasjon i offentlig virksomhet. Metodikken aksjonsforskning og analytisk autoetnografisk metode presenteres i metodedelen. I den praktiske delen av oppgaven presenterer vi eksperimentet vi har gjennomført, og resultatene fra dennenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectInnovasjonnb_NO
dc.titleÅ innovere i offentlig sektor med Lean StartUp : hvordan fungerer det?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber100 s + 39 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel