• Recovery på banen. Gatelag som samskapende sosial innovasjon i norske kommuner 

      Kobro, Lars Ueland; Borg, Marit; Karlsson, Bengt Eirik; Vike, Halvard (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;16, Report, 2019)
      Recovery på banen, er en studie finansiert av Oslofjordfondets kvalifiseringsstøtte. Studien har hatt som formål å avklare noen grunnleggende spørsmål ved gatelagsfotball, for så å se om de foreløpige svarene kan danne ...