• Flyttinger i regi av barnevernet 

      Eide, Ketil; Krane, Vibeke; Øvergård, Kjell Ivar; Follesø, Reidun; Vassend, Eva Lill Fossli; Kvello, Øyvind; Hegdahl-Galterudhøgda, Anita; Gerdts-Andresen, Tina (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;145, Report, 2024)
      Denne rapporten handler om flyttinger av barn i regi av barnevernet. Forskningsprosjektet har to overordnede fokusområder: 1) plasseringer i familie˗ og nære nettverksfosterhjem og 2) tilbakeføring til foreldrehjemmet etter ...