• Tilgjengelighetsstudien 2022-2023: Dokumentasjonsrapport 

      Gulløy, Elisabeth; Møller-Skau, Christian; Kristiansen, Rosanne; Vardheim, Ingvild (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;136, Report, 2023)
      Tilgjengelighetsstudien er et selvstendig prosjekt gjennomført i tilknytning til Ungdata pluss, finansiert med midler fra Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark (RFF) (prosjektnummer 335453). Ungdata pluss er en ...