• Akademisk språkkafé - ASK : et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt. Sluttrapport 

   Sverre, Beate Lie; Jensen, Liv Helene; Stenhammer, Anne Skjæret; Sandsleth, Marit Gjone; Frisnes, Hjørdis (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;, Report, 2020)
   I sluttrapporten for aksjonsforskningsprosjektet Akademisk språkkafé - ASK presenteres prosjektets bakgrunn med redegjørelser for demografi, mangfold og tidligere forskning om studenter i høyere utdanning som har ...
  • Delrapport 1 fra prosjektet Akademisk språkkafé for sykepleierstudenter 

   Sverre, Beate Lie; Stenhammer, Anne Skjæret; Sandsleth, Marit Gjone; Frisnes, Hjørdis; Jensen, Liv Helene (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;15, Report, 2019)
   Prosjektets hensikt er å utvikle læringsaktiviteter i sykepleierutdanningen som kan styrke sykepleiefaglig og norsk språkutvikling, skriftlig og muntlig, hos studenter som har norsk som andrespråk (N2-studenter). Målene ...
  • Delrapport 2 fra prosjektet Akademisk språkkafé for sykepleierstudenter : et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt 

   Sverre, Beate Lie; Jensen, Liv Helene; Stenhammer, Anne Skjæret; Sandsleth, Marit Gjone; Frisnes, Hjørdis (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;17, Report, 2019)
   Delrapport II fra aksjonsforskningsprosjektet Akademisk språkkafé (ASK) bygger på prosjektets delrapport I (mai 2018). I delrapport II gjøres det rede for utviklingen og gjennomføringen av læringsaktivitetene i ASK høsten ...
  • Kunnskapsbasert stemme- og fysisk trening for personer med Parkinsons sykdom : Medvirkningsbasert forsknings- og kvalitetsutviklingsprosjekt : Sluttrapport 

   Jensen, Liv Helene; Eklund, Marthe Lyngås (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;31, Report, 2019)
   Denne studien viser hvordan kunnskapsbasert fysisk gruppetrening og stemmetrening i grupper kan tilpasses og gjennomføres for hjemmeboende personer med Parkinsons sykdom i en kommune. Metode: Medvirkningsbasert ...
  • Samarbeid i hjemmesykepleiepraksis 

   Rostad, Patricia P; Eklund, Marthe Lyngås; Jensen, Liv Helene; Grønli, Guttorm; Lande, Ingrid; Abelsen, Camilla; Aslaksen, Hannah (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;51, Report, 2020)
   Bakgrunn: Hjemmesykepleien er i stadig endring og yter tjenester til personer i alle aldre med ulike behov for helsehjelp. Hjemmesykepleien er en obligatorisk praksis i sykepleierutdanningen. På tross av dette finnes det ...