• Demokratisk innovasjon : Teorier og modeller for samskapende sosial innovasjon i norske kommuner 

      Kobro, Lars Ueland; Lundgaard Andersen, Linda; Hygum Espersen, Helle; Kristensen, Kjetil; Skar, Cathrine; Iversen, Håkon (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;24, Research report, 2018-03-02)
      – De siste tiårene i Norge har vært en gyllen periode for norsk økonomi, skriver regjerningen i den siste «Perspektivmeldingen» . Viktige økonomiske trender har pekt oppover, men nå brytes trenden. Pensjonsfondet vil ikke ...