• Digital sårtjeneste. Følgeevaluering fase 1 

      Solli, Hilde; Leren, Lena; Irgens, Ingebjørg; Eide, Hilde; Brembo, Espen Andreas (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;84, Report, 2022)
      Forskerne har følgeforsket prosjektet «Digital sårtjeneste, Fase 1» (Febr-20 - juni-21). Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken HF sårpoliklinikk, 4 baser ved Kongsberg kommunes hjemmetjeneste, ...