• Friluftsliv og håndverk: Utvikling av et forskningsfelt 

      Eikje, Cleng Andersen; Haukeland, Per Ingvar; Sæterhaug, Sidsel; Færden, Hedda (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;25, Report, 2018)
      Denne rapporten er blitt til i forlengelse av forskningsprosjektet Friluftsliv og håndverk, et kvalifiseringsprosjekt i Oslofjordfondet (Regionalt forskningsfond) for 2016-2017. Prosjektet har dreid seg om å bygge ...