• Vannstand i Møsvatn over vinteren: effekter på rekruttering av røye 

      Heggenes, Jan; Kolstad, Astri Øyan; Pavels, Henning; Schartum, Eivind; Esbensen, Sander; Pape, Roland; Brabrand, Åge (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;132, Report, 2023)
      Møsvatn (LRV 900 - HRV 918,5 moh.) er et av Norges største reguleringsmagasin. Fiskesamfunnet er dominert av røye. Ørret er også vanlig, mens ørekyte trolig ble innført sent på 1900. Når Møsvatn tappes over vinteren, ...