• Helseinnovasjon i Drammensregionen: En forstudie om interesse og grunnlag for samskaping 

      Eide, Hilde; Elvekrok, Ingunn; Dugstad, Janne H. (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;6, Report, 2018)
      Bygging av nytt sykehus på Brakerøya i Drammen innebærer en gyllen mulighet for helseinnovasjon og regional utvikling, for å gå sammen om å finne gode svar hvordan ”pasientens helsevesen” kan realiseres i Drammensregionen; ...