• Kunnskapsbasert stemme- og fysisk trening for personer med Parkinsons sykdom : Medvirkningsbasert forsknings- og kvalitetsutviklingsprosjekt : Sluttrapport 

   Jensen, Liv Helene; Eklund, Marthe Lyngås (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;31, Report, 2019)
   Denne studien viser hvordan kunnskapsbasert fysisk gruppetrening og stemmetrening i grupper kan tilpasses og gjennomføres for hjemmeboende personer med Parkinsons sykdom i en kommune. Metode: Medvirkningsbasert ...
  • Samarbeid i hjemmesykepleiepraksis 

   Rostad, Patricia P; Eklund, Marthe Lyngås; Jensen, Liv Helene; Grønli, Guttorm; Lande, Ingrid; Abelsen, Camilla; Aslaksen, Hannah (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;51, Report, 2020)
   Bakgrunn: Hjemmesykepleien er i stadig endring og yter tjenester til personer i alle aldre med ulike behov for helsehjelp. Hjemmesykepleien er en obligatorisk praksis i sykepleierutdanningen. På tross av dette finnes det ...