• Kartlegging av snøbare rabber og vinterbeite i Brattefjell- Vindeggen 

      Hjeltnes, Arne; Bjerketvedt, Dag; Odland, Arvid; Tien Bui, Dieu; Heggenes, Jan (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;17, Research report, 2018-01-11)
      Her gis en underveis-rapport om arbeidet med å utvikle en metode for å estimere tilgjengelige vinterbeiteressurser for villrein, i hovedsak basert på fjernanalyse (satellittbilder og ortofoto), supplert med feltregistreringer ...