Show simple item record

dc.contributor.authorLangen, Anne S.
dc.contributor.authorUlleland, Anne K.
dc.date.accessioned2016-06-29T08:49:53Z
dc.date.available2016-06-29T08:49:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394530
dc.description.abstractBakgrunnen for denne studien er at ledelsen i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) Teknisk avdeling mener at kvaliteten på samarbeidet med Hærstaben i en prosjektidéfase ikke er optimal. FLO har ansvaret for alt materiell i Forsvaret fra anskaffelse til avhending av materiell. I dette casestudiet foretar vi en analyse av kvaliteten på samarbeidet med Teknisk avdeling og Hærstaben i Prosjektidéfasen, da man antar at det største forbedringspotensialet ligger her. Vi ser på hvilke faktorer, årsaker og tiltak som kan iverksettes for forbedre samarbeidet. Studien tar utgangspunkt relasjonsteoriens Selnes og Sallis (2003) "Promoting relationship learning", som gir et rammeverk for å analysere kvaliteten på samarbeidet mellom Teknisk avdeling og Hærstaben. For å finne tiltak ledelsen i Teknisk avdeling kan iverksette for å forbedre kvaliteten på samarbeidet bruker vi rammeverket til Kohli og Jaworski (1990) "Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications". Siden vi fikk en direkte forespørsel om å se på forholdet mellom Teknisk avdeling og Hærstaben, ble avhandlingen gjennomført som et casestudie der vi brukte kvalitative dybdeintervju som metode. Vi har valgt å dele opp prosjektet i to faser der vi har gjennomført 9 dybdeintervju med Hærstaben og 9 dybdeintervju med Teknisk avdeling for å avdekke hvordan samarbeidet fungerer. En av oss er ansatt i FLO Landkap er informant i forhold til hvordan organisasjonen arbeider. I denne studien finner vi at manglende tillit og informasjonsdeling mellom Teknisk avdeling og Hærstaben kan være faktorer som påvirker kvaliteten av samarbeidet. Vi ser på flere mulige årsaker til at Teknisk avdeling ser seg selv som kontrollorgan mer enn å definerer seg som en leverandør til Hærstaben. Vi ser om markedsorientering kan skape en mer kundeorientert kultur i Teknisk avdeling. Studien har avdekket mange positive funn. Vi har konsentrert oss om de funnene som kan være årsak til manglende kvalitet på samarbeidet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstudiestrateginb_NO
dc.subjectstudiemarkedsføringnb_NO
dc.subjectkundeforholdnb_NO
dc.subjectsamarbeidnb_NO
dc.subjectmarkedsorienteringnb_NO
dc.titleKvalitet på samarbeid mellom leverandør og kunde. Hvordan kan det forbedres?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberVII, 108, XIVnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record