Show simple item record

dc.contributor.authorKjærnem, Kristine Rørvik
dc.date.accessioned2016-06-20T11:59:50Z
dc.date.available2016-06-20T11:59:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2393261
dc.description.abstractBakgrunn: Studien gjennomføres som en del av masterstudiet i klinisk helsearbeid, psykisk helsearbeid, ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Utgangspunktet for valg av tema er egne erfaringer som psykomotorisk fysioterapeut og hvor spennende og krevende denne arbeidsformen kan være. Hensikt: Å finne ut mer om hvordan psykomotoriske fysioterapeuter ivaretar seg selv i arbeidshverdagen. Det er lite forskning på terapeutrollen og utvikling etter videreutdannelsen innenfor psykomotorisk fysioterapi. Gjennom deltagernes erfaringer ønsker jeg å bidra til økt forståelse og fokus på viktigheten av ivaretagelse av seg selv for psykomotoriske fysioterapeuter spesielt, og med gjenkjennelse hos helsepersonell generelt. Teoretisk forankring: det presenteres teorier om kropp og fenomenologi, om psykomotorisk behandlingsmetode, om terapeutrollen og faktorer i arbeidslivet. Studien bygger på forskning om terapeutrolle og psykomotorisk fysioterapi. Design og metode: Studien har et deskriptivt og eksplorerende design, og er inspirert av en fenomenologisk-hermeneutisk metode. Det er gjennomført 2 kvalitative fokusgruppeintervjuer med psykomotoriske fysioterapeuter, en gruppe fra privat praksis og en gruppe fra psykisk helsearbeid. Studien er analysert og inspirert etter Graneheim og Lundmans kvalitative meningsinnholdsanalyse (2004). Resultat: Pusterom, refleksjon og støtte skaper ivaretagelse og utvikling i terapirommet. Ivaretagelsen skjer på flere områder; gjennom kollegastøtte, holdninger til behandling, gjennom ytre teknikker og gjennom terapeutrollen. Konklusjon: Ivaretagelse av seg selv er et tema som er sentralt og viktig for psykomotoriske fysioterapeuter. Det varierer med arbeidssted og rammebetingelser i hvor stor grad man får prioritert ivaretagelse. På bakgrunn av funn i studien kan det synes at ivaretagelse av seg selv som terapeut bør styrkes som tema inn i videreutdanningene og av faggruppen for psykomotorisk fysioterapi i fysioterapeutforbundet. Mer forskning bør gjøres rundt emnet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectpsykomotorisk fysioterapinb_NO
dc.title«Med seg selv som verktøy» -Ivaretagelse av seg selv som terapeut i psykomotorisk fysioterapinb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber81 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record