Show simple item record

dc.contributor.authorKaldheim, Maria
dc.date.accessioned2016-06-20T09:13:30Z
dc.date.available2016-06-20T09:13:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2393172
dc.description.abstractBakgrunn: Tvang forekommer hyppig i sykehjem, og studier viser at helsepersonell er usikre på hva tvang kan innebære. Pårørende kan ha ulike oppfatninger av begrepet, og pårørendes perspektiv virker å være lite presentert i tidligere studier om tvang. Det er derfor viktig å undersøke pårørendes erfaringer. Hensikt og problemstilling: Hensikten med studien er å undersøke og beskrive hvilke erfaringer pårørende har med å ha sine «nærmeste» på korttidsopphold i sykehjem. Problemstillingen er: Hvordan beskriver pårørende sine erfaringer med tvang mot sine «nærmeste» på korttidsopphold i sykehjem? Teoretisk forankring: Den teoretiske referanserammen tar utgangspunkt i etiske begreper som selvbestemmelse, makt i relasjoner, paternalisme og diskursetikk. Gjennom en eklektisk tilnærming avgjorde situasjonene pårørende beskrev hvilke begreper som ble ansett som aktuelle og trukket frem i diskusjonen. Metode: Utvalget består av seks pårørende til pasienter som var eller nylig hadde vært på korttidsopphold på ett sykehjem på Østlandet i Norge. Datainnsamlingen ble utført gjennom individuelle kvalitative forskningsintervju. Dataanalysen var inspirert av Malteruds (2003, 2011) systematiske tekstkondensering som er tilknyttet den fenomenologiske tradisjonen. Resultat: Dataanalysen avdekket kategoriene: 1. Økt selvbestemmelse. 2. Pårørende som kunnskapskilde. 3. Pårørende som «partners in care». Resultatene antydet at pårørende var usikre på hva som menes med tvang, og de beskrev situasjoner der pasientenes selvbestemmelse ble begrenset av helsepersonell eller av pårørende selv. Pårørende ønsket i større grad å bidra med kunnskap om pasientene. Rigide regler og vedtak, kommunikasjonssvikt og manglende informasjonsflyt ble beskrevet som hindre for et godt samarbeid mellom pårørende og helsepersonell. Konklusjon: Pårørende som har sine «nærmeste» på korttidsopphold i sykehjem viste usikkerhet når det gjaldt å vite hva tvang kan innebære, og flere av situasjonene pårørende beskrev som tvangsopplevelser sammenfaller ikke med kriteriene i Pasient- og brukerrettighetsloven (1999, § 4A). Liknende studier om tvang sett fra pårørendes perspektiv ved korttidsavdelinger i sykehjem er ikke gjort tidligere, men studier om helsepersonells erfaringer med tvang i sykehjem støtter funnene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykehjemnb_NO
dc.subjecttvangnb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.subjectpårørendenb_NO
dc.subjectgeriatrinb_NO
dc.titlePårørendes erfaringer med tvang mot sine «nærmeste» En kvalitativ studie fra korttidsavdeling på sykehjemnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record