Show simple item record

dc.contributor.authorHeggøy, Karoline
dc.date.accessioned2016-05-06T12:55:23Z
dc.date.available2016-05-06T12:55:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2388732
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: I tråd med økende grad av overvekt og livsstilssykdommer i befolkningen er det en helsepolitisk satsning å øke det helsefremmende arbeidet i landets kommuner. Frisklivssentraler er en arena for dette arbeidet, og bistår mennesker som ønsker å gjøre livsstilsendringer. Formål: Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvilke faktorer som kan bidra til å fremme helse i forbindelse med livsstilsendring for overvektige deltakere ved Frisklivssentral. Tema: Basert på en salutogen modell for utforsking av helse undersøkes hvilke faktorer som bidrar til å fremme mestring og gode valg og således bedre egen helse. Teori: Oppgaven baserer seg på teorigrunnlag fra salutogenese og self-efficacy teori. Metode: Det benyttes kvalitativ metode, to fokusgruppeintervjuer er gjennomført. Datamateriale ble analysert gjennom en tverrgående datastyrt analyse. Funn: Funnene viser at faktorer som bidrar til å fremme mestring hovedsakelig er motivasjon, sosial støtte og proaktivitet. Faktorer som bidrar til å gjøre gode valg ble beskrevet å være opplevelse av muligheter, det å oppsøke hjelp samt å sette mål. Det ble tydelig at faktorer som bidrar til å fremme mestring og gode valg i forbindelse med livsstilsendring i stor grad handler om prosesser i individet, og det opplevde miljøet en befinner seg i. Mestring og gode valg ble av informantene beskrevet som nært knyttet sammen og med en gjensidig forsterkende effekt. Konklusjon: Livsstilsendring for de overvektige er mer enn endret kosthold og økt aktivitet, det mentale og det sosiale aspekt er av stor betydning for en positiv prosess. Å gjøre livsstilsendringer er utfordrende og krevende, og det synes betydningsfullt at hjelpeapparatet og individene forstår viktigheten av den mentale delennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectHelsefremmende arbeidnb_NO
dc.subjectovervektigenb_NO
dc.subjecttreningnb_NO
dc.titleHelsefremming hos overvektige deltakere ved Frisklivssentral : en kvalitativ studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800nb_NO
dc.source.pagenumber62 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record