Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHanbaly, Izat
dc.contributor.authorMutajeva, Tamila
dc.date.accessioned2016-04-26T11:12:49Z
dc.date.available2016-04-26T11:12:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2387378
dc.description.abstractIncome smoothing, resultatkvalitet og verdirelevans er tre store retninger innen regnskapsforskningen, men det er allikevel få studier som knytter disse tre forskningsretningene sammen. På bakgrunn av dette har vi valgt å ta utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan påvirker income smoothing og resultatkvalitet verdirelevansen til regnskapsmessig resultat for selskaper på Oslo Børs? I denne studien undersøker vi om det eksisterer forskjeller i verdirelevansen til rapportert resultat hos selskaper som foretar income smoothing eller ikke, og selskaper som har høy eller lav resultatkvalitet. Income smoothing er en rapporteringsstrategi hvor målet er å jevne ut resultatet ved å fjerne inntektstopper i gode år og inntektsbunner i dårlige år. Resultatkvalitet ser på i hvilken grad resultatet gir et godt grunnlag for å predikere fremtidige resultater. Verdirelevans ser på sammenhengen mellom rapporterte regnskapsstørrelser og børsverdier, og testes i denne studien ved bruk av price-earnings, price-book og price-change-modellen. Vi benytter oss av en deduktiv tilnærming der vi ut fra en teoretisk referanseramme fremsetter hypoteser som vi tester ved bruk av empiriske data. Vi argumenterer for at selskaper som foretar income smoothing har mer verdirelevante resultater og bokført egenkapital enn andre selskaper. Videre argumenterer vi for at selskaper som har høy resultatkvalitet vil ha mer verdirelevante resultater og bokført egenkapital enn selskaper som har lav resultatkvalitet. Til slutt argumenterer vi for at selskaper som både foretar income smoothing og har høy resultatkvalitet har mer verdirelevante resultater og bokført egenkapital enn andre selskaper. I samsvar med tidligere forskning, finner vi at regnskapsstørrelsene resultat, endring i resultat og bokført egenkapital er verdirelevante, det vil si at disse størrelsene fanger opp og oppsummerer informasjon som har betydning for et selskaps verdi. Vi finner at selskaper som foretar income smoothing har mer verdirelevante resultater og bokført egenkapital enn selskaper som ikke foretar income smoothing. Videre finner vi at selskaper som har høy resultatkvalitet også har mer verdirelevante resultater og bokført egenkapital. Vi tester også verdirelevansen til fire grupper langs dimensjonene income smoothing og resultatkvalitet: 1) smoothers og høy resultatkvalitet, 2) non-smoothers og høy resultatkvalitet, 3) smoothers og lav resultatkvalitet og 4) non-smoothers og lav resultatkvalitet. Resultatene viser at gruppe 1 har de mest verdirelevante resultater og bokført egenkapital, mens gruppe 4 har de minst verdirelevante resultater og bokført egenkapital.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectStudiebedøknb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectincome smoothingnb_NO
dc.subjectverdirelevansnb_NO
dc.titleIncome smoothing, earnings quality & value relevancenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber149, 62nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel