Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTofthagen, Joachim Nustad
dc.date.accessioned2016-04-22T10:30:05Z
dc.date.available2016-04-22T10:30:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2386985
dc.description.abstractDenne avhandlingen er et casestudie i Advokatfirmaet BA-HR. Den er bygget på abduksjon og systematisk kombinering (Dubois & Gadde, 2002) med en kontinuerlig bevegelse mellom teori og empiri. Jeg ser på overskuddsdeling i advokatpartnerskap og fokusere på likedeling, også kalt ”lockstep” eller ”true partnership”. Dette er partnerskap hvor overskuddet deles mellom partnerne basert på ansiennitet, i motsetning til modeller som ofte baserer seg på resultat eller innsats. For å gå nærmere inn på disse og nærliggende spørsmål har jeg definert en eksplorativ problemstilling: Hvordan fungere deling av klientforhold og kunnskap i en organisasjon med likedeling? Jeg bruker ressursbasert teori for å vurdere selskapet i en større kontekst, og se på ressurssiden i forhold til å skape varige konkurransefordeler. Porteføljeteori som gir en viss forklaring på dannelse av advokatpartnerskap med bakgrunn i diversifiseringen av humankapitalen. Og agentteorien som gir et innblikk i hvilke mekanismer som danner maktbalansen i et slik partnerskap. Disse teoriene, sett i sammenheng, gir en god forklaringer på advokatpartnerskap, spesielt med en likedelingsmodell. Jeg presenterer også en kort bransjegjennomgangen, basert på litteratur og arkivdata, som er ment som et bakteppe for å kontekstualisere casestudien. Det viktigste konkurransefortrinnet som BA-HR har er etter min mening todelt. For det første har BA-HR en likedelingsmodell som er godt innarbeidet og som har fungert så lenge og så godt at det er lett å overbevise nye partnere om det er en fornuftig måte å organisere overskuddsdelingen på. Denne sterke sammensetningen av modell og kultur gjør at BA-HR greier å holde sin plass i markedet med noen av de beste advokatene, noen av de største klientene med de viktigste sakene og en høy inntjening. Men som jeg har påpekt i analysen så er modellen avhengig av de riktige menneskene for å fungere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectadvokatpartnerskapnb_NO
dc.subjectBA-HRnb_NO
dc.subjectStudiestrategi
dc.titleDeling av penger, klienter og kunnskap : En casestudie i Advokatfirmaet BA-HRnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber82, 7nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel