• De yngste flerspråklige barna: Språkbruk hjemme og i barnehagen 

      Lindquist, Hein (Doktoravhandlinger ved Universitetet i Sørøst-Norge;187, Doctoral thesis, 2024)
      De fleste norske barn begynner i dag i barnehage fra de er ett år gamle, og mange av disse barna vokser opp i hjem hvor det brukes andre språk enn norsk. De yngste barna i barnehagen er i en fase av livet hvor de lærer å ...