Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorArnesen, Miriam Rask
dc.contributor.authorHelgerud, Henrik
dc.date.accessioned2014-10-02T11:53:10Z
dc.date.available2014-10-02T11:53:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222817
dc.description.abstractI denne mastergradsavhandlingen har vi sett nærmere på revisjon av regnskapsestimater og risikoen for vesentlig feilinformasjon. Vi har gjennomført en induktiv-eksplorerende studie i form av dybdeintervjuer av én partner og én manager i Deloitte, samt en kvantitativ spørreundersøkelse hovedsaklig blant revisorer i Deloitte, men også blant enkelte revisorer i EY, PwC og KPMG. «Hvordan oppnår revisor betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, ved revisjon av virkelig verdiestimater med høy estimatusikkerhet?» Utdrag fra resultatene i vår kartleggende studie, hvor vi hovedsakelig har lagt vekt på deskriptiv statistikk for å få en forståelse av hvilke handlinger revisor foretar ved vurdering av blant annet risikoen for vesentlig feilinformasjon, viser at det er signifikante sammenhenger mellom antall års erfaring som praktiserende revisor, erfaring med IFRS- rapporterende foretak og erfaring med revisjon av regnskapsestimater. Respondenter med ulik grad av erfaring med regnskapsestimater, har ulik oppfattelse av hvorvidt estimatusikkerheten bestemmes av at estimatet er bygget opp uten observerbar markedsinformasjon. Det er en sammenheng mellom IFRS- rapporterende foretak og behov for spesialistkompetanse i måling av virkelig verdi. Det er forskjeller i synet på klientenes kompetanse blant respondentene, avhengig av om de er managere, senior managere og partnere. Videre ser vi at det er forskjell i bruk av ulike kilder som revisjonsbevis mellom revisorer med ulik grad av erfaring med regnskapsestimater.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectDeloittenb_NO
dc.subjectbedriftsøkonomisk analyse
dc.subjectStudiebedøk
dc.titleRevisjon av regnskapsestimater for virkelig verdinb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber118, lxivnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record