Show simple item record

dc.contributor.authorHelgesen, Rebecca Lien
dc.date.accessioned2014-09-18T13:01:45Z
dc.date.available2014-09-18T13:01:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220586
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg VGs fremstilling av ungdom og arbeid i tidsperioden 1952-2012. Jeg har ved bruk av innholdsanalyse undersøkt fremstillingen av ungdom som arbeidskraft og sett om fremstillingen har endret seg i denne perioden. Jeg har videre sett på hvordan teori og historie kan ses i sammenheng med fremstillingen og funnene fra analysen. I oppgaven har jeg presentert noen mulige tolkninger og indikasjoner på hvordan samfunnet ser på ungdom som arbeidskraft, og hvordan ungdoms identitetskonstruksjon kan formes av medienes innhold. Oppgaven starter med en gjennomgang av hvordan arbeidets betydning og arbeidets betydning for ungdom spesielt har endret seg over tid. I den empiriske delen vises det til hvordan avisen VG skriver om ungdom og arbeid og det diskuteres om hva denne dekningen kan fortelle om endringer i forholdet ungdom og arbeid. Oppgaven baserer seg på en innholdsanalyse av saker som omhandler ungdom i perioden. Sakene er fra 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002 og 2012. Det inkluderes både kvantitative og kvalitative elementer. Resultatene av denne masteroppgaven viser at det har vært en endring i fremstillingene av ungdom og arbeid fra 1952 til 2012. Jeg kan ikke trekke bastante slutninger på grunnlag av utvalget i denne analysen, men funnene i det utvalget jeg har benyttet meg av kan fortelle at i de to første tiårene presenterer VG ungdom oftere som en ressurs enn i de resterende årene, og aldri som arbeidsledige. Fra 1972 og utover forandres omtalen av ungdom og arbeid i VG og ungdom blir i større grad sett i sammenheng med arbeidsledighet og på ulike former for tiltak. Analysen viser at ungdom gjennomgående har vært fremstilt i forbindelse med utdanning, og at lønn gjennomgående har vært arbeidets formål. Identitet er det i større grad enn de andre emnene vanskelig å si noe konkret om. Det en derimot kan si er at noen av artiklene gir uttrykk for uttalelser som kan påvirke identitetsutviklingen, og at saker om denne aldersgruppen på generelt grunnlag kan være med å forandre eller opprettholde ungdommers identitet og identitetsutvikling. Det vi tydelig kan se er den store kjønnsforskjellen mellom menn og kvinner når det kommer til hvem det er som blir brukt som kilder, og hvem det er som skriver avisartiklene. Både kilder og skribenter domineres i stor grad av menn. Ungdom med innvandrerbakgrunn som egen gruppe, er det derimot lite omtale av.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Buskerud og Vestfoldnb_NO
dc.titleUngdoms forhold til arbeid i endring : en innholdsanalyse av hvordan ungdom og arbeid er representert i VG i perioden 1952-2012nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record