Show simple item record

dc.contributor.authorRoe, Helena
dc.date.accessioned2014-06-02T08:33:33Z
dc.date.available2014-06-02T08:33:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195717
dc.description.abstractStudien er kvantitativ og undersøkelsen ble utført ved hjelp av en elektronisk spørreundersøkelse. Etter avtale med blant annet Norwegian Centres of Expertise – Systems Engineering (NCE-SE) og Subsea Valley, i tillegg til strategiske leverandører til fire store Kongsberg bedrifter, mottok 348 bedrifter spørreundersøkelsen. Av disse var det 108 bedrifter som svarte, og av disse var omtrent 30% av bedriftene lokalisert i utlandet. Studien gir en klar indikasjon på at læring i relasjoner har en sterk og signifikant effekt på teknologisk egenart, produktforbedring og kostnadsreduksjon. Videre har et forpliktende samarbeid mellom organisasjonene og fokus på ressurskomplementaritet en sterk signifikant direkte effekt på økt læring i relasjonen, samt en signifikant direkte og indirekte effekt på evnen til å utnytte hverandres kunnskap. I lys av den informasjonen og kunnskapen som har fremkommet underveis i innsamling- og analyseprosessen viser det seg at alliansekompetanse er et signifikant utfall av læring i relasjonen. Alliansekompetanse er derfor et tegn på at den strategiske underleverandøren lettere klarer å koordinere på tvers av bedrifter dersom det foreligger kontinuerlig deling av kunnskap og informasjon av eksplisitt og taus karakter. Videre indikerer de statistiske resultatene i studien at systemleverandører og deres strategiske underleverandører i stor grad opplever en høy grad av forpliktende samarbeid og komplementaritet på tvers av bedriftene. Dette resulterer i økt tilegnet kunnskap hos leverandørene og mulighet til å utvikle og tilby produkter av høyere teknologisk egenart, samtidig som det kan redusere kostnader og kontinuerlig forbedre produkter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectlæring i relasjonernb_NO
dc.subjectinterorganisatorisk læringnb_NO
dc.subjectalliansekompetansenb_NO
dc.subjectproduktforbedringnb_NO
dc.subjectkostnadsreduksjonnb_NO
dc.subjectstrategi og kompetanseledelse
dc.subjectStudieindøk
dc.titleLæring på tvers av organisasjoner i den industrielle verdikjeden : En empirisk studie av den lærende leverandørkjede tilknyttet Kongsbergindustriennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber172, [21]nb_NO
dc.description.localcodeStudiespesialisering: Industriell økonomi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record