Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Jane Victoria Haugerud
dc.date.accessioned2014-06-02T08:13:30Z
dc.date.available2014-06-02T08:13:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195705
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg deltakelse på kompetanseutvikling og indikerte sammenhenger i forhold til intensjoner om turnover og jobbytelse. Påvirkning fra de mellomliggende variablene, opplevd kompetansemobilisering og indre motivasjon er også implementert. Formålet er å avdekke eventuelle effekter og påvirkninger med utgangspunkt i individuelle egenskaper. Grunnlaget for fremlagt data, er 70 respondenter fra en stor bedrift i innlandet. Det er utarbeidet 9 hypoteser. Resultatene viser ingen signifikant støtte når det gjelder den uavhengige variabelen og 4 tilhørende hypoteser. Det er likevel viktig å fremheve at selv om hypotesene ikke er signifikante, viser resultatene at de valgte indikatorene er med på å forme begrepet. De hypotesene i modellen nedenfor som ikke er signifikante er merket med rødt. De øvrige signifikansnivåene er presentert sammen med effekten bak hver hypotese. De resterende fem hypotesene påviser et signifikansnivå på 5 % og 1 % nivå. Indre motivasjon er variabelen med størst forklaringskraft ut fra varians og påviste sammenhenger som støttes av analysene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkompetanseutvklingnb_NO
dc.subjectindre motivasjonnb_NO
dc.subjectopplevd kompetansemobiliseringnb_NO
dc.subjectjobbytelsenb_NO
dc.subjectturnovernb_NO
dc.subjectstrategi og kompetanseledelse
dc.subjectStudiestrategi
dc.titleDeltakelse på kompetanseutvikling - en årsak til endring i individuell jobbytelse eller intensjoner om turnover?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber119nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record