• Muliggjørende forhold, valg av læringsstrategi og relasjonslæring 

      Storihle, Agnethe Wedum; Lerøy, Per Olav (Master thesis, 2013)
      I dette studiet er det fokusert på muliggjørende forhold for valg av læringsstrategi, samt hva dette har å si for læringen som skjer i relasjoner. Læringen som skjer i relasjoner viser seg å være en faktor som bidrar til ...