• Kost-nytte analyse av privat solcelleinvestering 

      Råen, Ingvild Antczak (Master thesis, 2017)
      De siste tiårene har prisen på solceller sunket drastisk. Overproduksjon på verdensbasis sammen med stor teknologisk utvikling er medvirkende årsaker til den store prisreduksjonen. Likevel er ikke det norske privatmarkedet ...