• Sammenhengen mellom motivasjon, investeringsatferd og velvære 

      Myhre, Tobias (Master thesis, 2020)
      Formålet med denne masteravhandlingen har vært å sett på sammenhenger mellom motivasjon, mål, investeringsatferd og en persons livstilfredshet. Dette har blitt gjort med utgangspunkt i den velkjente motivasjonsteorien ...