• MøllerGruppens relasjon til Volkswagen AG 

      Sannerud, Ole; Fricker, Simen Eriksen (Master thesis, 2017)
      Denne avhandlingen har undersøkt hvordan MøllerGruppen samarbeider med Volkswagen AG og hvilke ulike effekter dette har medført over tid. Prosjektet har hatt et fokus på hvordan inter-organisatoriske læringsmekanismer ...