• Effekter av klyngesamarbeid 

      Flekkerud, Charlotte (Master thesis, 2017)
      Denne avhandlingen studerer effekter av klyngesamarbeid i to lokale klynger på Ringerike. Næringsklynger er et mye omtalt og flytende begrep, og det finnes ulike definisjoner av fenomenet. Porter (1990) har den mest siterte ...