• Kunnskapsdeling i bedrifter : Et bidrag til økt jobbytelse? 

      Eriksen, Lise (Master thesis, 2012)
      Denne masteroppgaven fokuserer på et svært interessant tema innen kompetanseutvikling, som er kunnskapsdeling. Oppgaven startet med et ønske om å undersøke hva som bidrar til at ansatte i bedrifter deler kunnskap med ...