• Rektors arbeidsoppgaver i små og store skoler 

      Punnerud, Rune André (Master thesis, 2011)
      Bakgrunnen for denne oppgaven er tredelt: utdanningsforskning og krav til skoleledelsen, politikk og egne erfaringer. Skoleledelse er et arbeidsfelt i stadig utvikling. Forskning viser at ledelsens arbeidsoppgaver har vært ...