• Skolelederes holdninger til vurdering av lærlingers kompetanse 

      Lysø, Ole David (Master thesis, 2011)
      6 av 10 lærlinger kan lite eller ingenting om tegninger eller beskrivelser mens 5 av 10 kan lite eller ingenting om HMS med unntak av å bruke personlig sikkerhetsutstyr. 6 av 10 lærlinger viser god til meget god kompetanse ...