• Sykepleieres erfaring med E-multidose 

   Øvestad, Anne (Master thesis, 2022)
   Bakgrunn: Det er en pågående pilotering av E-multidose som forventer en økning av E-multidosebrukere i løpet av våren 2022. Før piloteringen av multidose E-resept startet var det vanlig at mesteparten av resepter ble sendt ...
  • Sykepleieres refleksjoner om innføring av DIPS Arena: En kvalitativ studie 

   Grytten, Line Honningdal (Master thesis, 2022)
   Bakgrunn: Bakgrunn for denne studien er behovet for å identifisere ny og oppdatert kunnskap om faktorer som påvirker sykepleieres motivasjon til å lære seg DIPS Arena. For å svare på studiens problemstilling er det valgt ...