• Relasjon ved implementering av velferdsteknologi 

      Quiroz Guillen, Karin Patricia (Master thesis, 2023)
      Tema: Denne studien handler om sykepleier og bruker relasjon ved implementering av elektronisk medisindispenser. Bakgrunn: Det satses mye på bruk av velferdsteknologi, spesielt hos eldre på grunn av de demografiske ...