• Avdelingsledelse på sykehjem - en balansekunst 

      Engedal, Hilde (Master thesis, 2021)
      Hensikt: Studiens hensikt er å undersøke avdelingsledere på sykehjem sine erfaringer med forebygging av bruk av tvang. Problemstilling: «Hvilke erfaringer har avdelingsledere på sykehjem gjort seg i arbeidet med å forbygge ...