• Sykepleieres erfaring med E-multidose 

      Øvestad, Anne (Master thesis, 2022)
      Bakgrunn: Det er en pågående pilotering av E-multidose som forventer en økning av E-multidosebrukere i løpet av våren 2022. Før piloteringen av multidose E-resept startet var det vanlig at mesteparten av resepter ble sendt ...