• Rett elev til rett utdanning. 

      Haug, Ole (Master thesis, 2019)
      Et av skolens utdanningsoppdrag er å gi opplæring slik at det skal gi elevene et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv (Utdanningsdirektoratet, 2017b, s. 4). For at ...