• Jobbengasjement blant industriarbeidere - en kvalitativ studie 

      Magerøy, Malin Emilia Rosell (Master thesis, 2016)
      Bakgrunn: Jobbengasjement er en viktig faktor for at folk skal trives på jobb, strekke seg forå nå nye mål og yte maksimalt. Jobbengasjement er dermed sentralt for at man skal kunne opprettholde egen helse, men også for ...