• KOSTRA som et verktøy for balansert målstyring i norske kommuner 

   Hovdenak, Johanne; Rozeboom, Margrethe Solberg (Master thesis, 2016)
   Denne masteroppgaven tar for seg kommunal økonomistyring. Vi har sett på integrasjonen mellom det obligatoriske rapporteringssystemet KOSTRA og konseptet balansert målstyring. Gjennom problemstillingen og to forskningsspørsmål ...
  • Økonomistyringens betydning for ledelsesprosessene i bedrifter 

   Helling, Arne (Master thesis, 2010)
   Oppgavens problemstilling: "Beskrive hvordan økonomistyring utføres, analysere hvilken rolle økonomistyring har i forbindelse med ledelsesprosessene, og i hvilken grad integrering mellom økonomistyring og ledelsesprosessene ...