• The sound of silence. 

      van Halteren, Jeanine Brigitta (Master thesis, 2018)
      Norge kan betegnes som et kunnskapssamfunn hvor karriereveiledning blir brukt for å sikre utdannings- og arbeidsinkludering. Mennesker (i alle aldre og stadier i livet) skal få hjelp til å ta meningsfulle (karriererelaterte) ...