• Verdirelevans, earnings management og regnskapskvalitet 

      Marcussen, Lise; Haugland, Charlotte (Master thesis, 2011)
      Avhandlingen undersøker i hvilken grad earnings management incentiver påvirker regnskapskvaliteten.Resultatene fra studien viser at selskaper hvor lederen har høye aksjeandeler har lavere periodiseringskvalitet, mindre ...