• Tegningens mulighetsrom: Bevegelse og materialitet 

      Haglund, Eva Nanna (Master thesis, 2017)
      Masteroppgaven handler om tegningens mulighetsrom, om å finne potensiale som kan ligge til grunn for å skape nye uttrykk i tegning. Jeg er opptatt av hvordan bevegelse kan være en måte å skape nye møter med tegning, og om ...