• Innendørs sandanlegg i Norge - En kartleggingsundersøkelse 

      Hagalid, Linn (Master thesis, 2016-11-05)
      Det finnes svært lite informasjon om anleggsdekning og bruk i sandanlegg i Norge. Denne undersøkelsen tar for seg kartlegging av innendørs sandanlegg i Norge og samler sju av åtte anlegg i en oversikt med anleggsprofiler. ...