• Friluftsaktivitet i gruppe, sense of coherence og arbeidsdeltakelse 

      Gedde, Elisabeth (Master thesis, 2008)
      I dagens samfunn er det en økende interesse for betydningen av natur og friluftslivsaktiviteter for å fremme helse og livskvalitet, men det finnes lite forskning til emnet. Et videre tema til dette syntes meg å være hvordan ...