• Studentrollen - passiv medspiller eller aktiv deltager? 

      Fevang, Erik-André (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven undersøker om det er sammenhenger mellom faktorer som er knyttet til rollen som student og viljen til å eksponere seg i forelesning. Disse faktorene blir operasjonalisert som unnvikelse, distansering, ...