• Intuitive Tegneprosesser 

      Egeland, Frida (Master thesis, 2020)
      Masteravhandlingen omhandler intuitive tegneprosesser. Tegninger som skapes intuitivt, ut ifra det en føler for å gjøre eller tegne, der og da, i tegnehandlingen, i en prosess. Dette er en annen tilnærming til tegning enn ...