• Feil som ressurs i matematikk 

      Bakke, Anders; Skistad, Sara Linja (Master thesis, 2022)
      Vår avhandling undersøker om matematikklærere benytter feil som en ressurs i matematikkundervisningen. Vi har dermed kommet frem til problemstillingen: «Benytter matematikklærere feil som en ressurs i matematikkunderv ...