• Ledelse og psykisk helse. 

      Aas Hansen, Tone Laila (Master thesis, 2019)
      Denne masteravhandlingen handler om ledelse og psykisk helse, med fokus på hva styrere i barnehager mener er viktig for at arbeidstakere med lettere psykiske helseutfordringer skal fungere i arbeid. Den teoretiske ...